Ga naar de inhoud

Hulpverlening

Homo info
Welkom op HomoInfo. Op deze site kun je informatie vinden over homo- en biseksualiteit. De informatie is gericht op mensen die net bezig zijn, of nog moeten beginnen, met hun coming-out. Maar ook voor mensen die al langer uit de kast zijn, of voor hetero’s, kan deze soms nog best informatief zijn.

www.homoinfo.nl

Kindertelefoon
0800-0432 (gratis en anoniem). Elke dag van 14.00 tot 20.00 uur. Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen met de Kindertelefoon. Of chatten, via de chatbutton op onze homepage. Of  zoek kontakt via Windows Live Messenger [email protected], voeg ons toe aan je buddylist. Wil je niet bellen of chatten, dan vind je wellicht een tip in onze vragenkast. 

www.kindertelefoon.nl

Pestweb
Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op school.We bieden kinderen en jongeren, die gepest worden hulp via chat, mail of telefoon. We beantwoorden vragen, geven advies en bieden een luisterend oor aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Daarnaast bieden wij ouders en leerkrachten advies en ondersteuning in het omgaan met kinderen die gepest worden. Verder is op deze website veel informatie te vinden over pesten.

www.pestweb.nl

Zoenen en zo
Website over relaties en seksualiteit voor jongeren met een handicap. Hier vind je ook informatie over relaties en seksualiteit bedoeld voor ouders en begeleiders van jongeren met een handicap.

www.zoenenenzo.nl

UWV Werkbedrijf
UWV WERKbedrijf is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Werkzoekenden proberen wij binnen zes maanden op weg te helpen naar werk.

www.werk.nl

Jongeren info punt
JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd. In veel plaatsen in Nederland vind je JIP’s, soms in een bibliotheek, buurthuis of school of als apart informatiepunt. Je kunt anoniem en gratis bij een JIP terecht met je vragen. Op deze site vind je alle informatie die voor jou van belang is. Daarnaast kan je ons ook per e-mail vragen stellen.

www.jip.org

Stichting Ambulante Fiom / International Social Service (Landelijk)
De Fiom is gespecialiseerd in hulpverlening aan iedereen, die vragen of problemen heeft op het gebied van onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenste kinderloosheid, adoptie/ouderschap, zoekacties naar bloedverwanten en nog veel meer. Leer omgaan met uw gevoelens en vindt antwoord op uw vragen. Bij de Fiom krijgt u hulp, informatie en advies.
ISS is een wijdvertakte internationale organisatie die speciaal is toegelegd op grensoverschrijdend welzijnswerk. In Nederland valt ISS onder Stichting Ambulante Fiom.  Wij bieden dienstverlening aan personen en instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in verband met (re)migratie.

www.fiom.nl

Stichting Outway
Stichting Outway is opgericht speciaal voor homoseksuele jongeren en hun omgeving. Op allerlei verschillende manieren geeft Stichting Outway hulp, advies, informatie en ondersteuning in de ruimste zin van het woord op het gebied van homoseksualiteit. De aangeboden activiteiten en workshops zijn bedoeld voor jongeren t/m 25 jaar en zijn dus ook bedoeld voor jongeren onder de 16 jaar. Voel je dan ook vrij om je aan te melden!

www.outway.nl