Ga naar de inhoud

Buitenlandse partner

Overheid
De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt.

www.overheid.nl

Immigratie- en naturalisatiedienst ( Rijswijk / ZH )
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren.

www.ind.nl

Buitenlandse partner
De Stichting Buitenlandse Partner steunt Nederlanders en hun partners van buiten de Europese Unie bij gezinsvorming, gezinshereniging en integratie in Nederland.
Ze biedt de betrokkenen informatie en mogelijkheden voor onderlinge hulp. Ze lobbyt bij de volksvertegenwoordiging. Nederlanders horen dezelfde rechten op gezinsleven te hebben als andere EU-burgers in dit land.

www.buitenlandsepartner.nl

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( Den Haag / ZH )
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen, en tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit.

www.minbuza.nl

Juridisch Loket / Bureau rechtshulp ( landelijk )
Het Bureau Rechtshulp is een term die men nog vaak hoort. Het is de voorloper van het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is een door de overheid gesubsidieerde advies- en doorverwijsinstelling voor mensen met juridische conflicten. U kunt hier in eerste instantie vrijblijvend uw vragen stellen.

http://juridisch-platform.nl/bureau-rechtshulp